český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român slovenský Svenska Türkçe
iBiotec NEUTRALENE 630 klorlu çözücülerin yerine geçme
Last update: 2024/05/16 15:27

KLORLU ÇÖZÜCÜLERİN İKAMESİ

soğuk uygulamalarda

yıkama, seyreltme, yağ giderme, temizleme

TOKSİSİTE VE ÇEVRESEL TEHLİKE PİKTOGRAMI YOKTUR.

CLP 1272/2008 Avrupa Yönetmeliği

SGH - GHS Yönetmelikleri

 

 

 

 

                             Teknik sayfayı indirin

 

TİPİK FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLER

FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLER

STANDARTLAR

DEĞERLER

BİRİMLER

Görünüm

  Görsel

 Sıvı

-

Renk

  Görsel

Renksiz 

-

Koku

  Olfaktif

Özellik 

-

25°C'de yoğunluk

  NF EN ISO 12185

835 

kg/m3

Kırılma indisi

  ISO 5661

1,4065 

-

Donma noktası

  ISO 3016

<-60

°C

Kaynama noktası

 

178 

 

Suda çözünürlük

  -

%

25°C'de kinematik viskozite

  NF EN 3104

1,2 

mm²/sn

Asit indisi

  EN 14104

mg(KOH)/g

İyot indisi

  NF EN 14111

gI2/100g

Su içeriği

NF ISO 6296

 <10

ppm

Buharlaşma sonrası kalıntı

  NF T 30-084

%

20°C'de buhar basıncı

  NF EN 13016-1

0,08 

kPa

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLER

STANDARTLAR

DEĞERLER

BİRİMLER

KB indisi

  ASTM D 1133

 >250

-

Buharlaşma hızı

  n-bütilasetat = 1

DEE = 1

5,54

nm

32' 

İndeks

20°C'de yüzey gerilimi

  ISO 6295

25,2

Din/cm

Kırılma gerilimi

  IEC 156

nm 

Volt

40°C’de 100 saat bakır şerit korozyonu

  ISO 2160

1a 

Derecelendirme

YANGIN GÜVENLİĞİ ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLER

  STANDARTLAR

DEĞERLER

BİRİMLER

Parlama noktası (kapalı kap)

  ISO 2719

 63

°C

Kendiliğinden tutuşma noktası

  ASTM E 659

220 

°C

Alt patlama sınırı

  NF EN 1839

0,63 

% (volümetrik)

Üst patlama sınırı

  NF EN 1839

23,6 

% (volümetrik)

TOKSİKOLOJİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

  STANDARTLAR

DEĞERLER

BİRİMLER

CMR, tahriş edici, aşındırıcı madde içeriği

  CLP yönetmeliği

%

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

  STANDARTLAR

DEĞERLER

BİRİMLER

Biyobozunurluk

  OCDE 301 A

OCDE 301 C (MITI)

>70 

%

%

Su için tehlikeli

WGK

Sınıf

UOB (Uçucu Organo Bileşikler) içeriği

  -

100 

%

Sülfür içeriği

  GC MS

%

Benzen içeriği

  ASTM D6229

%

Toplam halojen içeriği

  GC MS

%

Klorlu çözücü içeriği

  -

 

Aromatik çözücü içeriği

  -

 

Hidrokarbon çözücü içeriği

 

 

Çevreye zararlı madde içeriği

  CLP yönetmeliği

%

GWP’li bileşik içeriği

  -

%

ODP’li bileşik içeriği

  -

%

 

NEUTRALENE® 630 ikili bir azeotroptur.

Fiziksel ve kimyasal niteliklerinde herhangi bir kayıp olmaksızın kolayca geri dönüştürülebilir, damıtılabilir ve yeniden kullanılabilir. Damıtma sıcaklığı, kaynama noktasıdır; Vakumlu damıtıcı kullanıldığında damıtma noktası yaklaşık %30 oranında düşürülebilir.

NEUTRALENE® 630 aynı zamanda dekantasyon ile geri dönüştürülebilir.

 

KULLANIM TALİMATLARI

NEUTRALÈNE® 630 saf kullanılır ve su ile karıştırılamaz. 

 

KULLANIM ALANLARI

Parçaların işlemenin ardından yağlarının giderilmesi

Polimer ve kopolimer reçinelerin çözülmesi veya temizlenmesi

Poliüretan reçineler, epoksiler, bis GMA uygulama malzemelerinin temizlenmesi

Polimerize olanlar dahil sıcakta eriyen yapıştırıcıların, CAF veya RTV silikon dolgu macunlarının temizlenmesi veya çözülmesi

 

 

 

 

Yağ giderme bezi

Fırça ile yağ çözme

 

Ultrasonik tanklar

NEUTRALÈNE 630 sadece

Püskürtmeli yıkama makinesi

NEUTRALÈNE 630 sadece

 

Solvent çeşmeleri

Sepet rotasyonda veya ötelemede 

 
A3 yıkama makineleri  

 

SUNUM ŞEKLİ

 

25 L fiçi

 

 

 

 

Tehlike piktogramı olmayan temizleme ve yağ giderme çözücüsü. Eşdeğer çözücü kapasitesi. Perkloretilen, trikloretilen, diklorometan yerine geçen madde. Soğuk uygulamalarda klorlu çözücüleri ikame eden temizleme ve yağ giderme çözücüleri. Klorlu çözücülerin ikamesi. Diklorometan yerine geçer. Metilen klorür yerine geçer. Toksik olmayan çözücü. Tehlike piktogramı olmayan solvent. CLP yönetmeliği, trikoloretilen yerine geçme, trikoloretilen yerine geçer, perkloretilen yerine geçme, perkloretilen yerine geçer, diklorometan yerine geçme, diklorometan yerine geçer. Endüstriyel bakım ürünü

             200 L varil

 

Solvant de nettoyage et de dégraissage sans pictogramme de danger. Pouvoir solvant identique. Substitut immédiat au perchloroéthylène, trichloroéthylène, dichlorométhane. solvants de nettoyage et de dégraissage substituts aux solvants chlorés dans leurs applications à froid. Substitut solvant chloré. Substitut dichlorométhane. Substitut chlorure de méthylène. Solvant non toxique. Solvant sans pictogramme de danger. Règlement CLP. substitution trichloréthylène. substitut trichloréthylène. substitution perchloréthylène. substitut perchloréthylène. substitution dichlorométhane. substitut dichlorométhane

Üretim, yağlama, temizleme, koruma, 
IBiotec® Tec Industries® Service
endüstriyel alanda geniş bir ürün 
yelpazesi sunmaktadır

 


  

Şayet:

 

ücretsiz numune 
teknik destek 
ürün teknik bilgisi 
güvenlik bilgi formu isterseniz

 

- Bizimle İletişime Geçiniz -

 


 

IBiotec® Tec Industries®Service  

teknik kimyasal ürün üreticisi, 
Web sitemize hoş geldiniz.

 IBiotec® Tec Industries®Service  burada : YOUTUBE