český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român slovenský Svenska Türkçe
iBiotec NEUTRALÈNE 630 náhrada chlórovaných rozpúšťadiel

MIESTO tetrachlóreténu,

trichlóretylénu a dichlórmetánu

PRIAMO NAHRÁDZA
CHLÓROVANÉ ROZPÚŠŤADLÁ
PER alebo PCE – TRI – DCM
FORMALDEHYD
1-brómpropán
CMR

 

   

ROVNAKÁ SCHOPNOSŤ ROZPÚŠŤANIA
Odmasťovanie kovov
Odstraňovanie polymérov

 

ZARUČENE BEZ UHĽOVODÍKOV

 

ZNÍŽENIE PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV
Zníženie spotreby
Vysoký dekantačný účinok
Recyklovateľný destiláciou, opakovane použiteľný

 

ODSTRÁNENIE RIZÍK PRE ZDRAVIE a ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 

ZÁNIK ZODPOVEDNOSTI VEDÚCICH PRACOVNÍKOV
za splnenie bezpečnostnej požiadavky
v súvislosti s rozpúšťadlami CMR

 

 

 

 

 

 

  

 NEDOSTATKY HALOGÉNOVANÝCH ROZPÚŠŤADIEL NIE SÚ LEN TOXIKOLOGICKÉ ALEBO EKOLOGICKÉ

 

 

Jacques P. TARDIF 

Technický riaditeľ 

 

 

Halogénované rozpúšťadlá zahŕňajú všetky chlórované, brómované a fluórované rozpúšťadlá. Najbežnejšie sú dichlórmetán (DCM), tetrachlóretén (PER), trichlóretylén (TCE), 1-brómpropán (nPB), fluórované uhľovodíky (HFC), neúplne halogénované chlórfluóruhľovodíky (HCFC).

 

Všetky majú jeden zásadný nedostatok, a to hustotu.

DCM 1330 kg/m3 TCE 1500 kg/m3 TCE 1620 kg/m3 nPB 1350 kg/m3 HCFC do 3660 kg/m3

Hustota znečisťujúcich látok, ktoré majú odmasťovať alebo čistiť, je však oveľa nižšia, napríklad minerálne oleje, mazacie rezné oleje alebo mazacie oleje majú priemernú hustotu 900 kg/m3.

Halogénované rozpúšťadlá majú preto silnú prirodzenú schopnosť uvoľňovať na povrch znečisťujúce látky, ktoré sa v nich rozpustili, a to ešte pred dosiahnutím miery ich nasýtenia.

To je hlavný dôvod, prečo sa používajú stroje na odmasťovanie parou; keď sa odmastené diely vynoria, dochádza k opätovnému usadzovaniu plávajúcich znečisťujúcich látok a k nutnosti opätovného umývania (môže sa používať aj termín oplachovania), aby sa konečne získali čisté diely.

Niektorí používatelia sa domnievajú, že parná fáza umožňuje veľmi výrazne znížiť straty rozpúšťadla odparovaním. To platí počas pracovného času. Pri zastavení stroja, najmä cez víkendy, dochádza k obrovským stratám pri odparovaní, najmä keď je rozpúšťadlo horúce.

Pri použití rozpúšťadla s nízkou hustotou je tento jav presne opačný. Znečisťujúce látky sa usadzujú na dne nádrže alebo stroja. Rozpúšťadlo na povrchu sa nasycuje oveľa pomalšie.

 

 

NEUTRALÈNE 630 ponúka okamžité riešenie

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE