český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român slovenský Svenska Türkçe
iBiotec NEUTRALENE 630 klorlu çözücülerin yerine geçme

 

Perkloretilen Trikloretilen

ve Diklorometanın DEĞİŞTİRİLMESİ

KLORLU ÇÖZÜCÜLERİN
PER veya PCE - TRI - DCM
FORMALDEHİDİN
N. BROMOPROPANIN
CMR’nin
ANINDA İKAMESİ

 

 

   

 

EŞDEĞER ÇÖZÜCÜ GÜCÜ
Metallerde yağ çıkarma
Polimerlerin giderilmesi

 

HİDROKARBON İÇERMEME GARANTİSİ

 

İŞLETME MALİYETİNİN AZALTILMASI
Tüketimin azaltılması
Yüksek dekantasyon kapasitesi
Distilasyonla geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir

 

SAĞLIK VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSKLERİN GİDERİLMESİ

 

SORUMLULUKTAN FERAGAT
İŞLETME MÜDÜRÜNÜN
CMR çözücüleriyle ilgili yükümlülüğü

 

 

 

 

 

 

  

 

 HALOJEN SOLVENTLERİN KUSURLARI YALNIZCA TOKSİKOLOJİ VEYA ÇEVRE İLE İLGİLİ DEĞİLDİR

 

 

Jacques P. TARDIF 

Teknik Direktör 

Halojenli çözücüler denildiğinde, tüm klorlu, bromlu veya florlu çözücüler anlaşılmalıdır. En yaygın kullanılanlar diklorometan (DCM), perkloretilen (PER), trikloretilen (TCE) n.bromopropan (nPB), hidroflorokarbonlar (HFC'ler) ve hidrokloroflorokarbonlardır. (HCFC'ler)

 

Bunların tümünün başlıca bir kusuru vardır: Yoğunlukları

DCM 1330 kg/m3    TCE 1500 kg/m3    TCE  1620 kg/m3    nPB  1350 kg/m3    HCFC 3660 kg/m3’e kadar

Yağdan arındırmaları veya temizlemeleri gereken kirleticilerin yoğunluğu çok düşüktür, bir örnek vermek gerekirse, mineral yağlar ve kesim ya da gresleme yağlarının ortalama yoğunluğu 900 kg/m3’tür.

Dolayısıyla, halojen çözücülerin çözdüğü kirleticileri yüzeyde serbest bırakma kapasitesi yüksektir, hatta bu durum doyma oranından önce gerçekleşebilir.

Bu temel nedenden dolayı, buhar fazlı yağ giderme makineleri kullanılır; Parçalar yağdan giderildikten sonra, süpernatant kirleticiler yeniden birikir, bu yüzden de temiz parçalar elde edilebilmesi için yeniden yıkama (bu işleme durulama da denilebilir) yapılması gerekir.

Bazı kullanıcılar buhar fazının buharlaşmayla çözücü kaybını çok hassas bir şekilde azalttığını düşünmektedir. Bu çalışma süresi boyunca bu şeklide gerçekleşmektedir. Makine durduğunda, özellikle de hafta sonlarında, buharlaşma ile kayıpları, özellikle çözücü sıcak olduğunda çok yüksektir.

Düşük yoğunluklu bir çözücü kullanıldığında ise, bu durumun tam tersi gerçekleşir. Kirleticiler tankın veya makinenin dibine çöker. Yüzeydeki çözücü çok daha yavaş doygunluğa ulaşır.

 

NEUTRALÈNE 630 hızlı bir çözüm sunmaktadır

 

Üretim, yağlama, temizleme, koruma, 
IBiotec® Tec Industries® Service
endüstriyel alanda geniş bir ürün 
yelpazesi sunmaktadır

 


  

Şayet:

 

ücretsiz numune 
teknik destek 
ürün teknik bilgisi 
güvenlik bilgi formu isterseniz

 

- Bizimle İletişime Geçiniz -

 


 

IBiotec® Tec Industries®Service  

teknik kimyasal ürün üreticisi, 
Web sitemize hoş geldiniz.

 IBiotec® Tec Industries®Service  burada : YOUTUBE