český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român slovenský Svenska Türkçe
iBiotec NEUTRALENE 630 ersättningsprodukt för klorerade lösningsmedel

 

ERSÄTTER perkloretylen,

trikloretylen och diklormetan

ERSÄTTER DIREKT
KLORERADE LÖSNINGSMEDEL
som PER eller PCE - TRI - DCM,
FORMALDEHYD
N-BROMOPROPAN
CMR

 

 

   

 

LIKVÄRDIG LÖSNINGSFÖRMÅGA
Avfettar metaller
Avlägsnar polymerer

 

GARANTERAT FRITT FRÅN KOLVÄTEN

 

SÄNKER DRIFTSKOSTNADEN
Minskad förbrukning
Hög sedimenteringsförmåga
Återvinningsbar genom destillering, kan återanvändas

 

INGA FLER HÄLSO- eller MILJÖRISKER

 

INGET ANSVAR
FÖR FÖRETAGAREN att uppfylla säkerhetskrav kopplade till CMR-klassade lösningsmedel

 

 

 

 

 

 

  

 BRISTERNA MED HALOGENA LÖSNINGSMEDEL ÄR INTE BARA TOXIKOLOGISKA OCH MILJÖMÄSSIGA

 

 

Jacques P. TARDIF 

Teknisk chef 

Med halogena lösningsmedel avses klorerade, bromerade eller fluorerade lösningsmedel. De vanligaste är diklormetan (DCP), perkloretylen (PER), trikloretylen (TCE), n-brompropan (nPB), fluorkolväte (HFC), klorfluorkolväten (HCFC).

 

De har alla en betydande brist, sin densitet

DCM 1330 kg/m3    TCE 1500 kg/m3    TCE  1620 kg/m3    nPB  1350 kg/m3    HCFC upp till 3660 kg/m3

Samtidigt är densiteten hos de föroreningar som de ska avfetta eller avlägsna mycket lägre, till exempel har mineraloljor, skär- och smörjoljor en medeldensitet på 900 kg/m3.

Halogena lösningsmedel har en hög naturlig förmåga att släppa de upplösta föroreningarna till ytan, även innan deras mättnadsgrad är uppnådd.

Det är för övrigt av detta huvudsakliga skäl som man använder avfettningsmaskiner för ångavsättning. När komponenterna har avfettats samlas de överhängande de föroreningarna på dem igen, vilket kräver omtvättning (även termen sköljning används) för att till slut få rena komponenter.

Vissa användare tror att ångningen minskar förlusten av lösningsmedel genom avdunstning avsevärt. Detta stämmer under drift. Men under driftstopp, särskilt under helgen, är förlusten genom avdunstning enorm, särskilt om lösningsmedlet är varmt.

Vid användning av ett lösningsmedel med låg densitet gäller det motsatta. Föroreningarna sedimenteras i botten av karet eller maskinen. Lösningsmedlet på ytan mättas långsammare.

 

NEUTRALÈNE 630 erbjuder en omedelbar lösning

 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE