český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român slovenský Svenska Türkçe
iBiotec NEUTRALENE 630 vervanging gechloreerde oplosmiddelen

 

VERVANGEN VAN PERCHLOORETHEEN trichloorethyleen en dichloormethaan

ONMIDDELIJKE VERVANGING
van GECHLOREERDE OPLOSMIDDELEN
PER of PCE - TRI - DCM
van formaldehyde
van N.BROOMPROPAAN
CMR

 

  

   

 

GELIJKWAARDIG OPLOSSEND VERMOGEN
Ontvetting van metalen
Verwijdering van polymeren

 

GEGARANDEERD VRIJ VAN KOOLWATERSTOFFEN

 

LAGERE EXPLOITATIEKOSTEN
Minder verbruik
Sterk decanterend vermogen
Recyclebaar door distillatie, herbruikbaar

 

GEEN GEZONDHEIDS- en MILIEURISICO'S

 

GEEN AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE BEDRIJFSLEIDER met betrekking tot zijn veiligheidsverplichting
inzake CMR-oplosmiddelen

 

 

 

 

 

 

  

 DE TEKORTKOMINGEN VAN GEHALOGENEERDE OPLOSMIDDELEN ZIJN NIET ALLEEN VAN TOXICOLOGISCHE OF MILIEUTECHNISCHE AARD

 

 

Jacques P. TARDIF 

Technisch Directeur 

Gehalogeneerde oplosmiddelen omvatten alle gechloreerde, gebromeerde en gefluoreerde oplosmiddelen. De meest gangbare zijn dichloormethaan (DCM), perchlooretheen (PER),  trichloorethyleen (TCE) n-broompropaan (nPB), fluorkoolwaterstoffen (HFC),  chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFC).

 

Ze hebben allemaal één grote tekortkoming, namelijk , hun dichtheid

DCM 1330 kg/m3    TCE 1500 kg/m3    TCE  1620 kg/m3    nPB  1350 kg/m3    HCFC tot 3660 kg/m3

De dichtheid van de verontreinigende stoffen die ze moeten ontvetten of te reinigen is echter veel lager. Zo hebben minerale oliën, snijoliën en smeeroliën een gemiddelde dichtheid van 900 kg/m3.

Gehalogeneerde oplosmiddelen hebben dus een sterk natuurlijk vermogen om de verontreinigende stoffen die ze hebben opgelost aan het oppervlak af te geven, zelfs voordat ze hun verzadigingspunt bereiken.

Dit is de belangrijkste reden waarom er ontvettingsmachines met dampfase worden gebruikt; wanneer de ontvette onderdelen tevoorschijn komen, worden de verontreinigende stoffen opnieuw op het oppervlak afgezet en moeten ze opnieuw worden gewassen (ook wel gespoeld genoemd) om uiteindelijk schone onderdelen te krijgen.

Sommige gebruikers denken dat de dampfase het verlies van oplosmiddel door verdamping aanzienlijk vermindert. Dit is waar tijdens werkuren. Maar als de machine stilstaat, vooral in het weekend, zijn de verdampingsverliezen enorm, vooral als het oplosmiddel heet is.

Wanneer een oplosmiddel met een lage dichtheid wordt gebruikt, is het fenomeen precies omgekeerd. De verontreinigingen zakken naar de bodem van de tank of machine. Het oplosmiddel aan de oppervlakte verzadigt veel langzamer.

 

VOORSCHRIFTEN

Vervanging van gechloreerde oplosmiddelen bij ontvettingswerkzaamheden in de metaalbewerking

 

Sinds april 2018 hebben het nationaal technisch comité voor de metaalverwerkende industrie (CTNA) en de CNAM aanbeveling R.501 aangenomen, inzake de vervanging van trichloorethyleen, perchloorethyleen en dichloormethaan bij handmatige ontvettingswerkzaamheden, beschreven in Risico nr. 284 BI.

Hierin staat dat "de bedrijfsleider de technische onmogelijkheid om gechloreerde oplosmiddelen te vervangen volledig moet motiveren"

 

 

NEUTRALÈNE 630 biedt een onmiddellijke oplossing

 

 

Produceren, smeren, reinigen, beschermen,

IBiotec® Tec Industries® Service 

 biedt een compleet assortiment van

branchespecifieke producten

 


 

U wenst :

 

een gratis

monster een technisch advies

een technisch gegevensblad

een veiligheidsinformatieblad

een veiligheidsinformatieblad

 

- Neem contact op met ons -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

fabrikant van technische chemicaliën,

dankt u voor uw bezoek.IBiotec® Tec Industries®Service zit op: YOUTUBE