Deutsch English Español Francais Italiano Polskie Português
iBiotec NEUTRALENE 630 zamiennik rozpuszczalników chlorowanych
Last update: 2022/07/13 11:39

 

SUBSTYTUT ROZPUSZCZALNIKÓW CHLOROWANYCH

w zastosowaniach na zimno

mycie, rozcieńczanie, odtłuszczanie, czyszczenie

BRAK PIKTOGRAMU ZAGROŻENIA DOTYCZĄCEGO TOKSYCZNOŚCI i ŚRODOWISKA

Rozporządzenie europejskie CLP 1272/2008

Przepisy SGH - GHS

 

 

 

 

                                    Pobierz kartę techniczną

 

 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Wygląd

  Wzrokowo

 Płynny

-

Kolor

  Wzrokowo

Bezbarwny 

-

Zapach

  Węchowo

Właściwość 

-

Gęstość objętościowa w 25°C

  PN-EN ISO 12185

835 

kg/m3

Współczynnik załamania światła

  ISO 5661

1,4065 

-

Temperatura zamarzania

  ISO 3016

<-60

°C

Temperatura wrzenia

 

178 

 

Rozpuszczalność w wodzie

  -

%

Lepkość kinematyczna w 25°C

  PN-EN 3104

1,2 

mm²/s

Liczba kwasowa

  PN-EN 14104

mg(KOH)/g

Liczba jodowa

  PN-EN 14111

gI2/100 g

Zawartość wody

PN-EN ISO 6296

 <10

ppm

Pozostałość po odparowaniu

  NF T 30-084

%

Prężność par w 20°C

  PN-EN 13016-1

0,08 

kPa

CHARAKTERYSTYKA SKUTECZNOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI

NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Wartość KB

  ASTM D 1133

 >250

-

Szybkość parowania

  octan n-butylu = 1

DEE = 1

5,54

nm

32' 

Wskaźnik

Napięcie powierzchniowe w 20°C

  PN-EN ISO 6295

25,2

dyn/cm

Napięcie przebicia

  IEC 156

nm 

V

Korozja płytki miedzianej 100 h w 40°C

  ISO 2160

1a 

Ocena

CHARAKTERYSTYKA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

WŁAŚCIWOŚCI

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Temperatura zapłonu (zamknięty pojemnik)

  PN-EN ISO 2719

 63

°C

Punkt samozapłonu

  ASTM E 659

220 

°C

Dolna granica wybuchowości

  PN-EN 1839

0,63 

% (objętość)

Górna granica wybuchowości

  PN-EN 1839

23,6 

% (objętość)

WŁAŚCIWOŚCI TOKSYKOLOGICZNE

WŁAŚCIWOŚCI

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Zawartość substancji CMR, drażniących, żrących

  Rozporządzenie CLP

%

WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE

WŁAŚCIWOŚCI

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Biodegradowalność

  OECD 301 A

OECD 301 C (MITI)

>70 

%

%

Niebezpieczeństwo dla wody

WGK

Klasa

Zawartość LZO (lotne związki organiczne)

  -

100 

%

Zawartość siarki

  GC MS

%

Zawartość benzenu

  ASTM D6229

%

Całkowita zawartość chlorowców

  GC MS

%

Zawartość rozpuszczalników chlorowanych

  -

 

Zawartość rozpuszczalników aromatycznych

  -

 

Zawartość rozpuszczalników węglowodorowych

 

 

Zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska

  Rozporządzenie CLP

%

Zawartość związków o współczynniku GWP

  -

%

Zawartość związków z potencjałem ODP

  -

%

 

NEUTRALENE® 630 jest azeotropem binarnym.

Jest łatwy do odzyskania, destylacji i wielokrotnego użytku bez utraty właściwości fizyko-chemicznych. Temperatura destylacji jest temperaturą wrzenia; można ją obniżyć o 30%, używając destylatora próżniowego.

NEUTRALENE® 630 może być odzyskany poprzez dekantację.

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NEUTRALENE® 630 stosuje się w czystej postaci i nie miesza się z wodą. NEUTRALENE® 630 jest dostępny w wersji do płukania wodą pod numerem referencyjnym  NEUTRALENE® 630 EM. Zalecany jest do czyszczenia podłóg zanieczyszczonych żywicami. Po rozpuszczeniu produkt można łatwo usunąć wodą.

 

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Odtłuszczanie części po obróbce

Rozpuszczanie lub czyszczenie żywic polimerowych i kopolimerowych

Czyszczenie narzędzi do stosowania żywic poliuretanowych, epoksydowych, Bis GMA

 

 

 

 

 

 

Odtłuszczanie za pomocą szmatki

Odtłuszczanie za pomocą szczotki

 

Pojemniki ultradźwiękowe

tylko dla NEUTRALENE 630

Pralka z systemem zraszania

tylko dla NEUTRALENE 630

 

Myjki rozpuszczalnikowe

 Kosz obrotowy lub przesuwny

 
Pralki A3  

 

PREZENTACJAS

 

Beczka 25 L

 

 

 

 

Rozpuszczalnik do czyszczenia i odtłuszczania bez piktogramu zagrożenia. Identyczna moc rozpuszczalnika. Natychmiastowy zamiennik perchloroetylenu, trichloroetylenu, dichlorometanu. Rozpuszczalniki do czyszczenia i odtłuszczania zastępujące rozpuszczalniki chlorowane w zastosowaniach na zimno. Substytut rozpuszczalnika chlorowanego. Substytut dichlorometanu. Substytut chlorku metylenu. Nietoksyczny rozpuszczalnik. Rozpuszczalnik bez piktogramu zagrożenia. Rozporządzenie CLP. Zamiennik trichloroetylenu. Substytut trichloroetylenu. Zamiennik perchloroetylenu. Substytut perchloroetylenu. Zamiennik dichlorometanu. Substytut dichlorometanu

             Beczka 200 L

 

Rozpuszczalnik do czyszczenia i odtłuszczania bez piktogramu zagrożenia. Identyczna moc rozpuszczalnika. Natychmiastowy zamiennik perchloroetylenu, trichloroetylenu, dichlorometanu. Rozpuszczalniki do czyszczenia i odtłuszczania zastępujące rozpuszczalniki chlorowane w zastosowaniach na zimno. Substytut rozpuszczalnika chlorowanego. Substytut dichlorometanu. Substytut chlorku metylenu. Nietoksyczny rozpuszczalnik. Rozpuszczalnik bez piktogramu zagrożenia. Rozporządzenie CLP. Zamiennik trichloroetylenu. Substytut trichloroetylenu. Zamiennik perchloroetylenu. Substytut perchloroetylenu. Zamiennik dichlorometanu. Substytut dichlorometanu

 

VPoszukuję produktu ?

                         Odkryj całą naszą ofertę, klikając na zdjęcie

 

Rozpuszczalnik do czyszczenia i odtłuszczania bez piktogramu zagrożenia. Identyczna moc rozpuszczalnika. Natychmiastowy zamiennik perchloroetylenu, trichloroetylenu, dichlorometanu. Rozpuszczalniki do czyszczenia i odtłuszczania zastępujące rozpuszczalniki chlorowane w zastosowaniach na zimno. Substytut rozpuszczalnika chlorowanego. Substytut dichlorometanu. Substytut chlorku metylenu. Nietoksyczny rozpuszczalnik. Rozpuszczalnik bez piktogramu zagrożenia. Rozporządzenie CLP. Zamiennik trichloroetylenu. Substytut trichloroetylenu. Zamiennik perchloroetylenu. Substytut perchloroetylenu. Zamiennik dichlorometanu. Substytut dichlorometanu

 

Produkcja, smarowanie, czyszczenie, ochrona:

IBiotec® Tec Industries® Service 
oferuje pełną gamę produktów

przeznaczonych specjalnie dla przemysłu.

 


 

Jeżeli potrzebujesz :

 

darmowej próbki 
porady technicznej 
karty technicznej 
karty charakterystyki

 

-  skontaktuj się z nami -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

producent chemii technicznej 
dziękuje za odwiedzenie jego strony.Zobacz IBiotec® Tec Industries®Service na : YOUTUBE